UAB „Jogundė“ sėkmingai įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą

UAB „Jogundė“ sėkmingai įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0948 „Konditerija Europoje“.

Įgyvendinto projekto dalyviai – administracijos darbuotojai, profesijos mokytojai bei gamybinės praktikos vadovai iš maitinimo įmonės UAB “Jogundė”.

Projekte buvo keliami tikslai: susipažinti, išanalizuoti partnerių organizacijose naudojamus kokybės užtikrinimo modelius. Aptarti, išnagrinėti ir pritaikyti savo mokykloje tinkamus pavyzdžius, kuriant savo ugdymo kokybės užtikrinimo sistemą…

Kiekvieno vizito metu dalyviai rinko medžiagą, analizavo dokumentus, rekomendacijas mokyklai.

Susipažinimas su kitų mokyklų kokybės užtikrinimo sistemomis buvo naudingas organizacijai, darbuotojams, skatino jų motyvaciją, kėlė kvalifikaciją. Manome, kad mokinių ugdymas bus geresnis , todėl tenkins darbo rinkos reikalavimus.

Projektas truko 18 mėnesių.

Išvyko 18 dalyvių į Didžiąją Britaniją, Turkiją, Ispaniją, Italiją, Norvegiją, Prancūziją.

 

Call Now Button