UAB “Jogundė” kartu su partneriais gavo Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą

UAB “Jogundė” kartu su partneriais Klaipėdos turizmo mokykla ir UAB “Naujasis uostas” teikė paraišką ir gavo Europos Sąjungos paramą pagal Mokymosi visą gyvenimą programą.

Projekto pavadinimas: “Konditerija Europoje”. Projekto tikslas yra išsiųsti 9 darbuotojus į užsienio šalis dirbti restoranuose, tobulinti konditerių profesinius gebėjimus, kelti kvalifikaciją, siekti saldumynų, konditerijos gaminimo, dekoravimo ir pateikimo inovacijų.

Darbuotojai žinių semsis Vokietijos, Ispanijos ir Maltos šalių restoranuose…

UAB “Jogundė” dalyvavo “Leonardo da Vinci projekte” “Profesinio mokymo(si) kokybė ir jos užtikrinimas profesinio rengimo institucijose Europoje”

Nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0948

Projekto koordinatorius – Klaipėdos turizmo mokykla

Projekto partneris – UAB “Jogundė”

Mokymo kokybė – tai sąlygų tinkamumas plėtoti mokinio asmenybės saviugdą ir pasirengimą konkuruoti kintančioje darbo rinkoje, tuo pačiu metu įvertinant nusistatytus kokybės reikalavimus, institucijos tikslus ir vartotojų poreikius. Tai neatsiejama nuo mokytojo ir mokinio sąveikos, todėl labiausiai sąlygoja ir daro įtaką kokybiškiems mokymo (si) rezultatams.

Call Now Button