ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS SUKŪRIMAS MAITINIMO PASLAUGŲ UŽSAKYMAMS ATLIKTI.

UAB „Jogundė” įgyvendina iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamą projektą
Nr. 13.1.1-LVPA-K-860-01-0488 „Elektroninės parduotuvės sukūrimas maitinimo paslaugų užsakymams
atlikti“ (E. komercijos modelis COVID 19).

Projekto tikslas sukurti klientų savitarnos platformą (el. parduotuvę), kurioje klientai galėtų patys
susirasti, išsirinkti, užsisakyti ir susimokėti už maitinimo paslaugas. Šiuo projektu siekiama įgyvendinti
patogesnį įmonės teikiamų paslaugų užsakymo procesą.

Projektas mūsų klientams suteiks itin lengvą ir paprastą maisto užsakymo kanalą, kuris leis pagerinti
mūsų našumą ir aptarnaujamų klientų skaičių. Analizuojant šių dienų statistiką, matoma, kad Covid-19
pandemija itin sustiprino žmonių perkamąją galią internete ir ši tendencija einant laikui tiks stiprės.

Paslauga sustiprins mūsų poziciją virtualioje pardavimų erdvėje ir išplės klientų ratą.

Projektas yra įgyvendinamas pagal ES priemonę „E. komercijos modelis COVID 19“ naudojant Europos
regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonę