UAB „Jogundė“ sėkmingai įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą

UAB „Jogundė“ sėkmingai įgyvendino Mokymosi visą gyvenimą programos Leonardo da Vinci projektą Nr. LLP-LdV-PLM-2013-LT-0948 „Konditerija Europoje“.

Įgyvendinto projekto dalyviai – administracijos darbuotojai, profesijos mokytojai bei gamybinės praktikos vadovai iš maitinimo įmonės UAB “Jogundė”.

Projekte buvo keliami tikslai: susipažinti, išanalizuoti partnerių organizacijose naudojamus kokybės užtikrinimo modelius. Aptarti, išnagrinėti ir pritaikyti savo mokykloje tinkamus pavyzdžius, kuriant savo ugdymo kokybės užtikrinimo sistemą…

Read More